Tele2 & Com Hem går samman

Telecom företaget Tele2 slåss ihop med bredbandsbolaget Comhem. Denna stora sammanslagning behöver innan det går igenom godkännas av konkurrensmyndigheten. Om det går igenom kommer vi få svaret under andra halvåret av 2018.

Vi är glada över att en överenskommelse har nåtts om att slå samman två framstående nordiska bolag för att skapa en ledande integrerad operatör på den svenska marknaden. (…)”Mike Parton, Tele2s styrelseordförande

Vilken påverkan denna sammanslagningen kommer ha för de många anställda som arbetar för båda dessa företagen är oklart.

”Styrelsen bekräftar att det är för tidigt för att avgöra vilken påverkan implementationen av Fusionen kommer att ha på Com Hems verksamhet och anställda. ”

Utöver konkurrensmyndigheten behöver även respektive bolags aktieägare vid en bolagstämma säga ja. Tele2 och Com Hems största aktieägare Kinnevik som innehar 30,1 % av aktierna och 47,6 % av rösterna i Tele2 även 18,7 av aktierna och rösterna i Com Hem har redan uppgett säga ”Ja” vid en extra bolagsstämma.

Källa: Tele2, Com Hem


Eyoale Tadese

Smartphones och hemautomation är min grej. Kontakta mig på e-post: eyoale@teknikzon.se.

Publicerat av Eyoale Tadese

Smartphones och hemautomation är min grej. Kontakta mig på e-post: eyoale@teknikzon.se.