Kategori: Politik

MTR Express kan öka hastighet i kurvor

Transportstyrelsen har nu godkänt ansökan från MTR Express att öka hastigheten i kurvor.  MTR Express tåg är godkända av tillverkaren Stadier för 200 km/h. Men begränsning av lägre hastighet i kurvor finns. I ett samarbete man har gjort med MiW Rail och Transportstyrelsen. Där teoretiska och simulerings tester har gjorts har man kommit fram till en ökning i hastighet i kurvor är möjlig.

MTR Express. Källa: Johan Hellström

”Detta är ett unikt projekt i den europeiska järnvägsbranschen och något som verkligen lever upp till MTR Express ledord om att ”utmana i alla led”. säger Martin Modéer, operativ chef på MTR Express.

Enligt beräkningar kan restiden mellan Stockholm och Göteborg minskas med 12 minuter vilket kommer innebära en ca 3 timmar. SJ kommer fortfarande kunna köra snabbare fast sänkning av tiden MTR Express gör på sträckan Stockholm – Göteborgen. Detta beror på att SJ använder sig av tåg med korglutning. Vilket ger fördelen av ytterligare snabbare kurvor där man minskar sidokafternera.

Men nu finns en verklig konkurrent till SJ. Den attraktiva sträckan motsvarade 2016, 12 procent av SJs totala antal resor på ett år. Mer konkurrens här skulle kunna påverka SJ idag starka ställning. MTR Express kommer kunna erbjuda minskade restider från och med 2018 med godkännande av tidtabell från trafikverket.

Källa: MTR Express, SJ, GP

Dela:

Internationellt cyberangrepp har avslöjats, Sverige pekas ut

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) uppger att internationellt cyberangrepp har avslöjats. Där de agerande går under beteckningen APT10. Särskilt utpekade mål är offentlig verksamhet, IT, kommunikation, sjukvård, energi och forskning.

APT10 ska haft stora resurser där man kartlagt anställda i organisationer. För att i nästa steg skicka ut trovärdiga riktade e-postmeddelanden men dokument. Genom att mottagaren öppnar dokument startas en skadlig kod. MSB uppger att cyberangreppet troligen påbörjades redan 2014 och att omfattningen är i nuläget oklart (troligen stor mängd data). Cyberangreppet ska ha riktat sig i Europa mot Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Frankrike och Schweiz.

Mer info

Källa: MSB

Dela:

Förbjud av elektronik på flyg till USA från vissa länder

Enligt uppgifter till The Guardian uppges att det nu att, flygbolag från 13 länder inte kommer kunna låta sina passagerare ha elektronik större än en mobiltelefon på planen. De behöver checkas in farmtiden. Detta innebär enheter som iPad, Kindle och större kameror.

Berörda flygbolag är bland annat Saudia Airlines och Royal Jordanian Airlines. Berörda flygbolag hade från måndag (2017-03-20) 96 timmar på sig att följa nya direktiven. Enligt Jordanian Airlines gäller direktiven både till och från USA. Cabin-personal och piloter påverkas inte då man tillåter EFB (electronic flight bag). Vilka andra flygbolag och länder som påverkas är fortfarande oklart.

Källa: The Gurdian

Dela:

Trumps twittermeddelande ifrågasätts i realtid

USAs 45:e president Trumps twittermeddelande lästes upp i realtid inför en publik kongress där FBA-chefen James Comey och NSA-chefen Michael Rogers deltog. Kongressen var tillkallad för att diskutera Ryska inbladningar i valet 2016. Den publika utfrågnignen som varade över 5 timmar sändes på flertal tv-kanaler och på Youtube.

Från Twitter-kontot POTUS (President of the United States) skickades under mötet: ”(…) Ryssland  påverkade inte valprocessen.”


Men i realtid tillfrågades de båda höga cheferna om själva fromuleringen och twitter meddelandet där de svarade: Att de inte hade information om ämnet alls.


Källa: Gizmodo, The Washington Post

Dela: